Sailing and Hiking the Norwegian West

If you love an island in this world, you love the limited, and the limitless.

Den som elskar ei øy på vår jord, elskar det avgrensa, og det grenselause. (A. Hauge)