Month: Oct 2019

  • Hardangervidda 2019 (norsk tekst)

    Hardangervidda 2019 (norsk tekst)

    Me var fire karar som la i veg på ein firedagars tur over Hardangervidda i månadsskiftet juli-august i år, Jostein, Helge, Steinar og eg. Turen gjekk frå Dyranut på nordvidda til Mogen i aust, innom Stigstuv, Rauhelleren og Lågaros. Vêret var grått og vått dei to fyrste dagane, men vart veldig fint dei to siste. […]

  • Teak deck renovation and other maintenace jobs

    Teak deck renovation and other maintenace jobs

    For those who might be interested, here are some details of boat maintenance and teak deck renovation on a Swedish sailboat from the eighties, more particularly a Vindø 995 🙂 I had for a long time considered doing something about the teak decks. They looked grim, and were difficult to keep clean and free from […]