Fianarantsoa


Fianarantso – Fianar. Dei har lange namn på Madagaskar men kortar dei som regel ned i daglegtale. Me kom til denne byen som ligg omlag 400 km sør for Tana, langs vegen. Det tok tolv timar å køyra, fordelt på to dagar. Dette er hovudvegen som går gjennom Madagaskar frå nord til sør.

Namnet tyder Staden der ein lærer å verta god. Flott namn! Me er her for å diskutera planar for å utvikla undervising og læring ved universitetet, knytta til eit bachelorprogram i bærekraftig turisme. Skal vera her til onsdag, då set me kursen nordover igjen.

Eit par bilete frå byen:

This slideshow requires JavaScript.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: