Frå gata i Tana


This slideshow requires JavaScript.

Forbindelsane til Frankrike har vore sterke i Madagaskar. Sjå på bileta ovanfor! Men nå ynskjer mange å løysa opp dette. Det vart gjort eit forsøk på å gå over til å bruka gassisk som nasjonalt språk og engelsk som internasjonalt språk, men etter kuppet i 2009 vart dette tilbakestilt til fransk.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: