Sailing and Hiking in the Norwegian West


If you love an island in this world, you love the limited, and the limitless.

Den som elskar ei øy på vår jord, elskar det avgrensa, og det grenselause. (Alfred Hauge)