Month: Aug 2016

  • Hardangervidda 2016

    Fjellturen dette året gjekk over Hardangervidda, frå nord til sør, saman med syster Hilda og svoger Jostein. Eg starta frå Karmøy laurdag morgon 13. august. Tobias på eitt år ville gjerne vera med! Han har livet framføre seg og kan sjå fram til mange fjellturar! På vegen var me innom Odda hjå onkel Knut på 90, […]